2024
Marzec

Kwiecień

Maj

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1

Poniedziałek Wielkanocny

7:30 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Bernadety i Antoniego Lysko oraz dzieci z rodzinami

9:30 - Do Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji Parafian

11:00 - Chrzty (Oskar Więckowski) i roczki 

2

18:00 - 1. Za + męża Henryka Odrobińskiego, rodziców Annę i Adolfa Odrobińskich, Józefa Sochackiego, syna Jana, zmarłych z pokrewieństwa 

18:00 - 2. Za + Kazimierza Smętka w rocznicę urodzin

3

8:00 - 1. Za + Jana Adamusa w 1. rocznicę śmierci

8:00 - 2. Za + Roberta Farugę (od Danuty i Janusza Czubała, Agnieszki i Dawida Błachut z córką Amelią)

8:30 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

4

Pierwszy czwartek miesiąca

17:25 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 - 1. W intencji kapłanów, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania

18:00 - 2. Za ++ Emilię i Ludwika Noga, ich rodziców, synową Zofię, zięcia Stanisława, siostry, braci, szwagrów, bratowe, zmarłych z pokrewieństwa Noga, Norek, Rozmus i Pastuszka 

5

Pierwszy piątek miesiąca

18:00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian

6

Pierwsza sobota miesiąca

8:00 - Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii

8:30 - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

7

7:30 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Barbary i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodzin Madeja, Szafarczyk i Wawrzyniak

9:30 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Barbary, Aniołów Stróżów i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny i Franciszka Lukasek oraz dzieci z rodzinami

11:00 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Teresy i Ryszarda Chmielik z synem Józefem oraz dzieci z rodzinami

... (1)

8

8:00 - 1. O uświęcenie rodzin naszych

8:00 - 2. Za ++ rodziców Emilię i Ludwika Noga, Marię i Jana Nycz

9

18:00 - 1. Za ++ rodziców Marię i Ludwika Czyrwik, ich rodziców, córkę Bernardynę, synów Mieczysława, Stanisława, Eugeniusza, synowe Waleskę i Elżbietę, zięciów Sylwestra i Józefa, wnuki i dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 - 2. Za + Franciszkę Urbańczyk w 20. rocznicę śmierci (od prawnuków z rodzinami)

10

8:00 - 1. Za ++ Teofila Wybrańczyk, rodziców i teściów

8:00 - 2. Za + Kazimierza Smętka (od Tomasza i Darii z rodziną oraz Henryki Sosnowskiej i Katarzyny Biesik z rodziną)

8:30 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

11

17:25 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 - 1. Za + Stanisławę, Józefa, Augustyna Komraus, Annę, Antoniego, Józefa Janosz, Zofię i Pawła Jagieła, Teresę i Stanisława Walusiak, ++ z rodzin Janosz, Komraus, Rozmus i Grech

18:00 - 2. Za ++ Martę i Jerzego Staniczek, Mirosława Czyrwik, Stanisława Rozmus, ich rodziców i dziadków

12

18:00 - 1. Za ++ rodziców Monikę i Ludwika Stawowy, braci, bratowa, teścia, swata, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 - 2. Za + Roberta Farugę (od kolegów i koleżanek z rocznika 1977 żony Renaty)

13

8:00 - Za ++ rodziców Bronisławę i Augustyna Pastuszka, Gertrudę i Tomasza Żymła, ++ z rodzin Pastuszka, Żymła, Duży i Sklorz, dusze w czyśćcu cierpiące 

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Ewy i Łukasza Niesyto oraz synów z okazji 10. rocznicy ślubu

14

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Beniamina Dobry oraz synów z rodzinami

9:30 - Za ++ Marię i Franciszka Klekot oraz ich rodziców

11:00 - Za ++ rodziców Sylwestra i Franciszkę Kubeczko, córki Różę i Małgorzatę, zięcia Teofila Faruga, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące  

... (1)

15

8:00 - Za ++ rodziców Urbana i Gertrudę Lotawiec, Franciszka i Helenę Klekot, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z tych rodzin, Edwarda Gwóźdź, Janusza Górka, dusze w czyśćcu cierpiące

16

18:00 - Za ++ rodziców Marię i Józefa Wilk, syna Bogusława, Kazimierza Czaja, Łucję i Pawła Doktor, Martynę i Bogusława Wilk, krewnych 

17

8:00 - Za ++ rodziców Irenę i Henryka Podbielski, dziadka Henryka Michalik, ++ z rodzin Podbielski i Michalik

8:30 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18

17:25 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 - Za + Tadeusza Urbańczyka w 1. rocznicę śmierci

19

18:00 - 1. Do Miłosierdzia Bożego w intencji Parafian 

18:00 - 2. Za ++ rodziców, teściów i braci

20

8:00 - Za + męża Ludwika w 3. rocznicę śmierci, syna Tomasza, rodziców Augustyna i Martę, teściów Tomasza i Rozalię, ++ krewnych z rodzin Janosz i Niesyto

13:00 - O Boże błogosławieństwo w intencji nowożeńców: Kinga Opołka–Piotr Suchoń

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

21

7:30 - Za + Franciszka Furczyk, córkę Annę, zięcia Jana, dusze w czyśćcu cierpiące 

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Pelagii Madeja oraz dzieci z rodzinami

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Rozalii i Sylwestra Kubeczko oraz córek z rodzinami

... (1)

22

8:00 - 1. Za ++ Łucję i Franciszka Kucz, ich rodziców, rodzeństwo, dwie córki, trzech zięciów, wnuka, Ludmiłę i Franciszka Krzempek, Henrykę Francuz, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 - 2. Za + Henryka Farugę (od rodzin Jagos, Nycz i Szałaśny oraz Angeliki i Grzegorza z rodziną)

23

18:00 - 1. Za + Kazimierza Pastuszka, rodziców Ludwinę i Józefa, Zofię i Józefa Kucz, Urszulę i Bogusława Gabor, Gertrudę Tomalak, ++ z pokrewieństwa Kucz, Pastuszka i Dadok

18:00 - 2. Za + Anastazję Wójs (od sąsiadów)

24

8:00 - Za ++ Katarzynę i Józefa Adamus, ich rodziców, rodzeństwo, Bernarda Foltyn, jego rodziców, Józefa Niesyto, Franciszka Wróbel, ++ z tych rodzin

8:30 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

25

17:25 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Marka z prośbą o dobre urodzaje

26

18:00 - 1. Za ++ Zuzannę i Józefa Noga, córki, synów, synowe i zięciów, prawnuków Krystian i Waldemara, dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 - 2. Za + Andrzeja Granatyra (od emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Miedźna)

27

8:00 - Za ++ Bronisławę i Jana Opołka, córkę Gabrielę, Cecylię i Ludwika Madeja, Wiktora Rozmus, Józefa Nowok, Gertrudę i Franciszka Rozmus, Juliana Pyrek, ++  z rodzin Odrobiński, Opołka i Madeja

14:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Eugeniusza Lotawiec z okazji 50. rocznicy zawarcia małżeństwa 

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

28

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary, św. Józefa i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny Kula oraz dzieci z rodzinami

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Małgorzaty i Stanisława Opołka oraz córek z rodzinami i Heleny Rozmus

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, św. Judy Tadeusza i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Izabeli, Tomasza, Zofii Jankowskich oraz Aleksandry i Rafała Ulczok

... (1)

29

30

1

2

3

4

5

Poniedziałek

22

Kwiecień

2024

Rok B, II

4. wielkanocny

Czytania na dzisiaj

Godzina: 8:00

1. Za ++ Łucję i Franciszka Kucz, ich rodziców, rodzeństwo, dwie córki, trzech zięciów, wnuka, Ludmiłę i Franciszka Krzempek, Henrykę Francuz, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące 

Godzina: 8:00

2. Za + Henryka Farugę (od rodzin Jagos, Nycz i Szałaśny oraz Angeliki i Grzegorza z rodziną)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.