2022
Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

27

28

29

30

1

Pierwszy piątek miesiąca

8:00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian (wraz z nabożeństwem)

2

Pierwsza sobota miesiąca

8:00 - Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii (wraz z nabożeństwem)

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Kingi i Szymona Stacewicz z córką

3

7:30 - Za ++ Krystynę i Sylwestra Jeleń, syna Wojciecha, dusze w czyśćcu cierpiące

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Bronisławy Janosz i córek z rodzinami

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Antoniego z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Franciszka Górczok oraz dzieci z rodzinami

4

8:00 - Za ++ Marię i Józefa Kostka, ich rodziców, córkę, syna, synową, wnuka, czterech zięciów, ++ z rodzin Krzemień i Kostka, Franciszkę i Józefa Kubeczko, ich rodziców, dwóch synów, córkę, zięcia, dwie synowe, ++ z rodzin Rozmus, Kubeczko, Ryszarda Czernik, dusze w czyśćcu cierpiące

5

8:00 - Za ++ Jadwigę i Jana Pustelnik, syna, córkę, synową, zięciów, wnuka Augustyna, Joannę, Emila Krasoń, wnuka Stanisława, ++ z pokrewieństwa Pustelnik, Rozmus, Krasoń i Ulczok

6

8:00 - Za rodzinę Natalii Norek oraz + męża Stanisława

7

Pierwszy czwartek miesiąca

8:00 - W intencji kapłanów i sióstr zakonnych oraz o nowe powołania

8:00 - Za + Jana Gwóźdź (od znajomych z Opola)

8

8:00 - Za + Bolesława Kubeczko, rodziców Tomasza i Otylię oraz Ludwika Wojtala, Annę i Franciszka Gwóźdź, ++ z pokrewieństwa

8:00 - Za + Małgorzatę Kubeczko (od kuzynów Ireny, Krystyny i Andrzeja)

9

8:00 - Za + Krzysztofa Pomietło w 12. rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo, teściów

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Rozalii i Jana Gorczok oraz dzieci z rodzinami

10

7:00 - W intencji Parafian

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny Czop oraz dzieci z rodzinami

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Agnieszki i Romana Noga obchodzących 25. rocznicę ślubu oraz za ich dzieci

11

8:00 - Za ++ Jadwigę i Stanisława Niesyto, córkę Różę, synów Kazimierza, Pawła, Alojzego, Eugeniusza Kolonko, ++ z rodzin Niesyto, Germanek i Kolonko

12

8:00 - Za ++ Martę i Stanisława Rozmus, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa

8:00 - Za + Jana Gwóźdź (od żony Marii)

13

8:00 - Za + Mateusza Kubeczko w dniu urodzin

14

8:00 - Za + Jana Kubeczko, synowe Jolantę i Aleksandrę, Gertrudę i Władysława Kubeczko, ich synów, córki, zięciów, synowa, wnuki, Zofię, Franciszka i Stanisława Komraus, ++ z pokrewieństwa

15

8:00 - Do Miłosierdzia Bożego w intencji Parafian

8:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji katechetki Urszuli Urbańczyk z okazji urodzin

14:00 - Ślub: Magdalena Filipiak – Radosław Szarotysz

16

8:00 - Za ++ Jana Gwóźdź (od sąsiadów z ul. Powstańców)

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

18:00 - Za + Wiesława Piela (od rodzin Nowak, Miąsko, Zaręba i Jędo)

17

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii Gwóźdź oraz dzieci z rodzinami

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Wiolety i Henryka Urbańczyk

11:00 - Do Miłosierdzia Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny i Jana Stawowy oraz dzieci z rodzinami

18

8:00 - Za ++ Annę, Franciszka, Sylwestra, Genowefę Opołka, ++ z rodzin Opołka, Granatyr i Piekorz

19

8:00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 - Za + Jana Gwóźdź (od córki Agaty z rodziną)

20

8:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Barbary i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Jadwigi i Kazimierza Rozmus oraz dzieci z rodzinami

21

8:00 - Za + Martę Jażdżewską (od Zakładu Pogrzebowego Mamok)

22

8:00 - Za + Marię Stawowy, męża Józefa oraz ich syna Jana

23

8:00 - Za + Emila Nycz, jego rodziców i rodzeństwo

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

18:00 - Za + Ryszarda Szaraj w 8. rocznicę śmierci, żonę i ich rodziców

24

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Barbary i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii Rozmus oraz dzieci z rodzinami

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Roberta Kościelniak, synów i Marty Nagi

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Szałaśny, Furczyk i Wilczok

25

8:00 - Za + Stefana Mika w 25. rocznicę śmierci

26

8:00 - Za + męża Wiktora Rozmus, dzieci, jego rodziców, rodzeństwo, szwagrów, bratowe, męża Józefa Nowok, jego rodziców, rodzeństwo, Ludwika, Cecylię Madeja, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa Rozmus, Nowok, Madeja, Kubeczko, Niesyto, ++ księży, którzy pracowali w naszej parafii

27

8:00 - Za + Piotra Ryguła (od dwóch rodzin Górczok i rodziny Odrobińskich)

28

8:00 - Za + Małgorzatę Kubeczko (od siostrzeńców Adama i Dariusza z rodziną)

29

8:00 - Za + Jolantę Matyszkiewicz (od siostry Zofii z mężem i córką z rodziną)

30

8:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji ks. Henryka z okazji urodzin

13:00 - Ślub: Barbara Kiszczak – Robert Lotawiec

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

31

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Alicji i Piotra Marcinkiewicz z okazji 1. rocznicy ślubu

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji trzech rodzin Piechówka oraz rodzin Kret i Nachlik

11:00 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji dwóch rodzin Pękała i rodziny Nyga

2

Lipiec

2022

Godzina: 8:00

Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii (wraz z nabożeństwem)

Godzina: 17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

Godzina: 18:00

Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Kingi i Szymona Stacewicz z córką

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.