2022
Wrzesień

Październik

Listopad

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

26

27

28

29

30

1

Pierwsza sobota miesiąca

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

2

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Wandy i Edwarda Miętka oraz córek z rodzinami

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny Janosz i dzieci z rodzinami

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Bronisławy i Józefa Głąb oraz dzieci z rodzinami

... (1)

3

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Klekot, Gertrudę i Urbana Lotawiec oraz ++ krewnych

4

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Franciszka w intencji członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

18:00 - Za + Edwarda Niesyto w 30. dzień po śmierci

5

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za + Tomasza Kubeczko, dwie żony, ich rodziców, rodzeństwo, córkę Annę, syna Bolesława, synowa Zofię, dwóch zięciów: Władysława i Bolesława, wnuka Ryszarda, Ludwika Wojtala, ++ z pokrewieństwa Kubeczko, Klęczar i Lotawiec, dusze w czyśćcu cierpiące

6

Pierwszy czwartek miesiąca

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - W intencji kapłanów, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania

7

Pierwszy piątek miesiąca

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian

18:00 - Za + męża Józefa Madeja, syna Bogusława Madeja, ++ z rodzin Madeja, Lukasek, Kawka, Bywalec, Maroszek i Zagórski, dusze w czyśćcu cierpiące

8

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Rity i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Ireny i Henryka Duży

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

9

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Celiny i Mirosława Kempny, syna Karola i córki Weroniki z rodziną

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Danuty i Romana Chrobok i córek z rodzinami

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Alojzego Opołka oraz córek z rodzinami

... (1)

10

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za + Rajmunda Pawełczyk w 21. rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów, szwagra Zbigniewa i ++ z pokrewieństwa

11

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Za + męża Ludwika Janosz, syna Tomasza, rodziców Tomasza, Marię, Rozalię Niesyto, Martę i Augustyna Janosz, ich dzieci, wnuki, zięciów, synowe, dziadków, swatów, krewnych z rodzin Janosz i Niesyto

12

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za ++ Jadwigę i Pawła Niesyto, syna Leopolda, Bronisławę i Augustyna Pastuszka, dziadków, Jana Czop, zięcia Mariusza, Marię Tusinską, ++ z rodzin Stawowy, Niesyto, Pastuszka i Szklorz

8:00 - Za + Marię Szczok (od kuzynek Heleny, Natalii i Anny z rodzinami)

13

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Otylii Kubeczko oraz synów i ich rodzin

18:00 - Za + Edwarda Niesyto (od pracowników i emerytów Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli)

18:45 - Wieczór Fatimski (różaniec i procesja)

14

14:00 - Ślub Dominika Rozmus–Radosław Szafron

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Za + ojca Ludwika Sitko, Franciszkę Urbańczyk, Mateusza Kubeczko, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa

... (1)

15

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej, św. Józefa, św. Urbana i św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Janiny i Józefa Pastuszka

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

16

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodzin Henryka Rozmus i Romana Rozmus

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Barbary i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Lucyny i Rafała Szafarczyk oraz dzieci z rodzinami

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Rozalii Rozmus oraz dzieci z rodzinami ze wspomnieniem + męża Leona i + syna Michała

... (1)

17

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za + Andrzeja Prochot w 1. rocznicę śmierci

8:00 - Za + Edwarda Niesyto (od rodziny Szołtysek)

18

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Heleny i Józefa Kucz oraz dzieci z rodzinami

19

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za + Jana Szałaśny, rodziców, Franciszka Furczyk, córkę Annę, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące

8:00 - Za + Mariana Konstanty (od żony Barbary z dziećmi, syna Michała, córki Kariny, siostry Ewy z rodziną oraz brata Adama z rodziną)

20

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Heleny i Józefa Nycz oraz córek i synów z rodzinami

18:00 - Za + Edwarda Niesyto (od rodziny Kozik)

21

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Do Miłosierdzia Bożego w intencji Parafian

18:00 - Za + Józefa Stawowy w 1. rocznicę śmierci

22

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za ++ Stanisławę i Stanisława Zych i ich rodziców

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

23

7:30 - Za + Józefa Niesyto w 2. rocznicę śmierci, Franciszkę i Pawła Malcharek, syna Urbana, zonę Marie, Małgorzatę i Leopolda Kempny, Zofię i Jana Niesyto, synów, synowe, Elżbietę i Jana Smętek

9:30 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Jana Gwóźdź

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Jadwigi i Franciszka Klenczar z okazji 50. rocznicy zawarcia małżeństwa

... (1)

24

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za ++ Monikę i Augustyna Norek, trzech synów, dwie córki, Anastazję i Karola Losko, syna, dwóch zięciów, ++ z pokrewieństwa Norek, Pastuszka i Losko

8:00 - Za + Edwarda Niesyto (od rodziny Werner)

25

15:00 - W intencji Seniorów o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę św. Urbana

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Za + Józefa Niesyto w 2. rocznicę śmierci

26

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

27

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Za + Cecylię Ryguła w 3. rocznicę śmierci, męża Romana, pokrewieństwo

18:00 - Za + Karola Hadryan w 30. dzień po śmierci

28

17:25 - Nabożeństwo różańcowe

18:00 - Za + Teofila Faruga, rodziców, teściów Franciszkę i Sylwestra Kubeczko, córkę Różę

29

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

8:00 - Za ++ rodziców Marię i Franciszka Klekot, ich rodziców, Irenę i Henryka Duzy, ich rodziców, Łucję i Jana Knopek

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (1)

30

7:30 - Za ++ rodziców Łucje i Karola Kaszok, Waleskę i Mieczysława Czyrwik, brata Mirosława, dziadków, kuzynów, krewnych z obu stron

9:30 - Za + Jolantę Wróbel w 7. rocznicę śmierci

11:00 - Za ++ rodziców Wandę i Jana Chmielik, Anielę i Mariana Tłok w rocznicę śmierci

... (1)

31

7:25 - Nabożeństwo różańcowe

1

2

3

4

5

6

Wtorek

4

Październik

2022

Godzina: 17:25

Nabożeństwo różańcowe

Godzina: 18:00

Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Franciszka w intencji członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Godzina: 18:00

Za + Edwarda Niesyto w 30. dzień po śmierci

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.