Historia

Historia

Historia Parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli.


W 1855 r. położono kamień węgielny pod kaplicę cmentarną, wokół której był założony cmentarz. Budowę jednonawowej kaplicy ukończono w 1856 r. Kaplica została poświęcona jako kościół filialny w Miedźnej 16.09.1861 r. przez bp. Adriana Włodarskiego z Wrocławia. Jej patronem został św. Urban I papież i męczennik, patron winnic, ogrodów i rolników. Parafia została wyodrębniona z parafii św. Klemensa w Miedźnej 13 marca 1872 r. Przez kilka miesięcy nie miała ona własnego proboszcza (dojeżdżali księża z Miedźnej lub Pszczyny). Pierwszy odpust parafialny był 25 maja 1873 r. Pierwszym proboszczem był ks. Paweł Stanowski (1872–1881). W 1861 r. było 550 parafian, w roku 1940 – około 900, w latach 70-tych – 1300, a obecnie ponad 2000. Jednonawowy kościół o sklepieniu krzyżowo-kolebkowym ceglasty, absyda sklepiona konchowo, dach siodłowy z sygnaturką barokową. Wieża kościelna została dobudowana w latach 1948-1950 przez ks. Antoniego Steuera, architektem był p. Grabowski z Bierunia.

 

Za czasów proboszcza ks. Eryka Kempy (1959–1976) wykonano pierwsze poważne remonty kościoła. Wszystko pomalowano farbą olejną na biało lub kremowo, wyrzucono wiele drewnianych elementów ołtarzy i wystroju (zniszczonych przez korniki). Wystrój prezbiterium dostosowano do posoborowej liturgii z nowym soborowym ołtarzem.

 

Za czasów proboszcz ks. Roberta Ryszki (1976–1994) kolejny raz odnawiano kościół, przemalowano znów farbą olejną na brąz. Na suficie wymalowano nowe polichromie (firma Nyga z Bierunia). Ustawiono nowe konfesjonały i nową boazerię na ściany.

 

Za czasów proboszcza ks. Leonarda Knapika (1994–2010) za zgodą konserwatora zabytków w latach 1995-1996 dobudowano 2 kaplice, aby bryła kościoła otrzymała sakralny, gotycki wygląd. Po wybudowaniu nowego probostwa – od 2006 r. rozpoczął się generalny remont wnętrza kościoła. Wymieniono całą instalację elektryczną, zakupiono nowe żyrandole i kinkiety, nowe nagłośnienie, promienniki ciepła, usunięto stare farby olejne, wymalowano kościół tak, by przywrócić dawny koloryt, odnowiono malowidła ścienne i sufitowe, postawiono nową chrzcielnicę i 3 ołtarze, ułożono nową posadzkę na kościele i w prezbiterium, wykonano sedilia i nową ambonę. Odnowiono wieżę kościoła od wewnątrz.

 

W latach 2010-2021 proboszczem parafii był ks. Henryk Aleksa. We wrześniu 2010 r. zainstalowano napęd i automatykę dzwonów w wieży kościoła. W 2011 roku Parafia obchodziła 150–lecie poświęcenia kościoła. W 2011 r. na kościele został wymieniony witraż św. Urbana wykonany przez Pracownię Witraży z Chorzowa (ufundowany przez górników naszej parafii). Zostały także wykonane dwa witraże w kościele: św. Jana Pawła II (ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej) i św. Ojca Pio (ufundowany przez rolników i Koło Gospodyń Wiejskich w Woli). W zakrystii wykonano cztery witraże: św. Jana Bosko, św. Tarsycjusza i dwa eucharystyczne. 15 września 2011 r. został konsekrowany przez abp. Damiana Zimonia nowy ołtarz. W 2012 r. zamontowano w kościele sześć nowych witraży: św. Faustyny, bł. Anieli Salawa, bł. Józefa Czempiela, bł. Jerzego Popiełuszko i dwa eucharystyczne. W 2013 r. na chórze powstały kolejne dwa nowe witraże: św. Jacka i św. Floriana, a także zbudowano nowe organy sprowadzone z Norwegi. W 2013 r. zostało wykonane nowe ogrzewanie kościoła, a także nowe ogrodzenie cmentarza parafialnego. 27 kwietnia 2014 r., w dzień kanonizacji Jana Pawła II, w czasie nieszporów i nabożeństwa dziękczynnego została poświęcona figura św. Jana Pawła II i umieszczona w nowej kapliczce przed probostwem. W kwietniu 2015 r. zostały poświęcone dwie nowe kapliczki: św. Rity i Matki Bożej Saletyńskiej za kościołem. Wiosną 2016 r. przy wejściu do kaplicy św. Barbary powstała grota Matki Bożej z Lourdes. W 2017 r. postawiono kapliczkę św. Jana Nepomucena, patrona dobrej spowiedzi i chroniącego przed powodziami. W 2019 r. przeprowadzono remont elewacji kościoła.

 


 

Wnętrze kościoła parafialnego:

 

  • Trzy ołtarze – główny św. Urbana i boczne: MB Różańcowej i Najświętszego Serca Jezusa.
  • Chrzcielnica ludowo- barokowa, obraz św. Franciszka ufundowany przez FZS w 1874 r. a malowany przez Karola Stankiewicza. Droga Krzyżowa – to gipsowe odlewy z 1962 r.
  • Drewniane figury: Matki Bożej, Serca Pana Jezusa, św. Józefa, św. Anny – sprowadził ks. Machulec, a wykonał p. Franciszek Masorz z Rybnika.
  • Organy elektryczno–pneumatyczne zakupił ks. Kempa w firmie Biernackiego w 1959 r.

Proboszczowie naszej parafii

1870-1881
Ks. Paweł Stanowski (administrator 1870-1872, proboszcz 1872-1881)
1881-1884
Ks. Oskar Loy (administrator)
1884-1887
Ks. Rudolf Lubecki
1887-1890
Ks. Oskar Loy (administrator)
1890-1897
Ks. Karol Koziołek
1897
Ks. Aleksander Spendel (administrator)
1897-1899
Ks. Antoni Czajka (administrator)
1899-1903
Ks. Amand Ballon
1903-1914
Ks. Antoni Duczek
1903
Ks. Brunon Zachlod (administrator)
1905
Ks. Karol Pollak (administrator)
1905-1907
Ks. Wilhelm Kazik (administrator)
1913-1914
Ks. Konstanty Twórz (administrator)
1914-1936
Ks. Benon Drzezga
1936-1946
Ks. Teofil Szczerbowski
1946-1950
Ks. Antoni Steuer
1950-1959
Ks. Jan Machulec
1959-1976
Ks. Eryk Kempa
1976-1994
Ks. Robert Ryszka
1994-2010
Ks. Leonard Knapik
2010-2021
Ks. Henryk Aleksa
2021
Ks. Damian Bednarski

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.