Zakończyliśmy inwentaryzację cmentarza.

Proszę o kontakt z kancelarią parafialną osoby, które w wykazie grobów przy numerze mogił swoich bliskich odczytały informację "prosimy o pilny kontakt z parafią".

To nie w każdym wypadku oznacza braku wpłaty za rezerwację miejsca grobowego! W niekórych sytaucjach chodzi jedynie o jasne uregulowanie statusu miejsca grobowego lub zweryfikowanie opłaty rezerwacji!

Dziękuję za zrozumienie.

Proboszcz

 

Zaplanowane pogrzeby

Ś.P. Andrzej Czernik

Pogrzeb odbędzie się 05-10-2022 o godz. 09:00 w parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli

Data śmierci: 30-09-2022

Ś.P. Katarzyna Ulczok

Pogrzeb odbędzie się 05-10-2022 o godz. 10:30 w parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli

Data śmierci: 01-10-2022

Ś.P. Leon Rozmus

Pogrzeb odbędzie się 07-10-2022 o godz. 15:00 w parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli

Data śmierci: 03-10-2022

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jan Rozmus

28.12.1905

15.02.1990

Karolina Rozmus

28.12.1914

05.05.1989

28.12.1905

28.12.1914

15.02.1990

05.05.1989

Stefania Kaleta

29.06.1922

22.08.1989

29.06.1922

22.08.1989

Maria Pełeszczak

15.03.1949

29.07.1989

15.03.1949

29.07.1989

Franciszek Jagos

22.09.1942

06.07.1989

22.09.1942

06.07.1989

Stanisław Dymerski

15.03.1960

30.05.1989

15.03.1960

30.05.1989

Marta Wyroba

01.02.1931

28.10.1985

Józef Wyroba

08.11.1931

02.05.1998

01.02.1931

08.11.1931

28.10.1985

02.05.1998

Franciszek Norek

29.09.1938

22.09.1981

29.09.1938

22.09.1981

Maria Granatyr

02.02.1871

09.03.1961

02.02.1871

09.03.1961

Franciszek Mika

28.04.1901

31.08.1981

Maria Mika

05.08.1908

01.01.1988

Tomasz Mika

28.04.1901

05.08.1908

-

31.08.1981

01.01.1988

-

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Rozmus Jan

28.12.1905

15.02.1990

Rozmus Karolina

28.12.1914

05.05.1989

Data urodzenia:

28.12.1905

28.12.1914

Data śmierci:

15.02.1990

05.05.1989

Status:
Pochowany:

Kaleta Stefania

29.06.1922

22.08.1989

Data urodzenia:

29.06.1922

Data śmierci:

22.08.1989

Status:
Pochowany:

Pełeszczak Maria

15.03.1949

29.07.1989

Data urodzenia:

15.03.1949

Data śmierci:

29.07.1989

Status:
Pochowany:

Jagos Franciszek

22.09.1942

06.07.1989

Data urodzenia:

22.09.1942

Data śmierci:

06.07.1989

Status:
Pochowany:

Dymerski Stanisław

15.03.1960

30.05.1989

Data urodzenia:

15.03.1960

Data śmierci:

30.05.1989

Status:
Pochowany:

Wyroba Marta

01.02.1931

28.10.1985

Wyroba Józef

08.11.1931

02.05.1998

Data urodzenia:

01.02.1931

08.11.1931

Data śmierci:

28.10.1985

02.05.1998

Status:
Pochowany:

Norek Franciszek

29.09.1938

22.09.1981

Data urodzenia:

29.09.1938

Data śmierci:

22.09.1981

Status:
Pochowany:

Granatyr Maria

02.02.1871

09.03.1961

Data urodzenia:

02.02.1871

Data śmierci:

09.03.1961

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Mika Franciszek

28.04.1901

31.08.1981

Mika Maria

05.08.1908

01.01.1988

Mika Tomasz

Data urodzenia:

28.04.1901

05.08.1908

Data śmierci:

31.08.1981

01.01.1988

Status:
Pochowany:

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Bielenin Halinka

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.