Proboszcz parafii

ks. Damian Bednarski – proboszcz

Duszpasterz

Urodził się 29 września 1975 w Rybniku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W latach 1994-2000 studiował i formował się w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. 13 maja 2000 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze katowickiej z rąk abp. Damiana Zimonia. Jako wikariusz posługiwał w parafii NSPJ w Bieruniu Nowym (2000-2004) i Wniebowzięcia NMP w Kobiórze (2004-2008). 1 września 2008 został duszpasterzem akademickim w Centralnym Ośrodku w Katowicach. Przez rok pełnił funkcję archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego (2012-2013).  We wrześniu 2013 roku został rezydentem w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu Starym. 15 sierpnia 2021 roku został proboszczem parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli.

Postulator

7 marca 2013 został mianowany, przez abp. Wiktora Skworc, postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy.
W listopadzie 2015 roku mianowany postulatorem rzymskim w procesie beatyfikacyjnym ks. J. Machy. Jako współpracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych od marca do października 2016 roku mieszkał w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie.

Wykładowca i naukowiec

1 kwietnia 2008 na Wydziale Teologicznym w Katowicach obronił pracę doktorską z zakresu historii Kościoła. Od 2007 roku prowadził zajęcia z historii Kościoła Powszechnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W październiku 2011 został adiunktem w Katedrze Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W styczniu 2020 roku nadano mu tytuł stopnia doktora habilitowanego. Jest członkiem Sekcji profesorów i wykładowców historii Kościoła przy Konferencji Episkopatu Polski (od 2011) oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2020). Jest sekretarzem redakcji „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” (od 2013) oraz serii naukowej „Studia do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku” (od 2013). Należy do kolegium redakcyjnego „Zeszytów Biograficznych Duchowieństwa Katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku” (od 2016). Był konsultorem Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego w ramach II Synodu Archidiecezji Katowickiej (od 20212). Od 2013 jest członkiem Zespołu Opiniującego Alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.