Odpust parafialny

Święty Urban I

W Kościele Katolickim św. Urban jest wspominany 19 maja, był 17 następcą św. Piotra. Urodził się w Rzymie, był synem Poncjana. Papież Urban I rządził Kościołem w czasie, gdy część gminy rzymskiej opowiadała się za antypapieżem Hipolitem. Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego wspomnienie błogosławiono pola. Na miejscu męczeństwa św. Cecylii – na Tratevere, kazał zbudować kościół w którym spoczywają szczątki patronki muzyki. Urban I zginął śmiercią męczeńską 23 maja 230 r. poprzez ścięcie głowy. Został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy via Appia. Jest patronem winnic – właścicieli winnic, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Wzywany jest w czasie błyskawic i burz.

Odpust parafialny – III niedziela maja