Żywy Różaniec

Żywy Różaniec – Polska Misja Katolicka w Szkocji

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca” 

Jan Paweł II

Członek Żywego Różańca odmawia każdego dnia jeden dziesiątek różańca. Modlitwę łączy z rozważaniem tajemnicy różańcowej. Jedną tajemnicę rozważa przez miesiąc, potem zgłębia następną.

Wypełniając to zadanie, stara się również o systematyczną formację. Uczestniczy w życiu sakramentalnym Kościoła, podejmuje osobistą lekturę duchową, bierze udział w rekolekcjach oraz w innych spotkaniach formacyjnych.

Istotną cechą Żywego Różańca jest jego wymiar wspólnotowy. Przez łączność z innymi wzbogaca się modlitwa i apostolstwo każdego. Należy z wielką troską dbać o braterskie więzy z członkami róż, a także o jedność z szerszą wspólnotą wierzących i jej pasterzami.

Przynależność do wspólnoty modlitewnej. Członek Żywego Różańca należy do dwudziestoosobowego zespołu (róża), który jest kierowany i animowany przez zelatora lub zelatorkę.

Przynależność do wspólnoty lokalnej. Najczęściej róże posługują we wspólnocie parafialnej. Duszpasterską opiekę nad nimi sprawuje proboszcz.

Członkowie Żywego Różańca włączają się w apostolską posługę Kościoła. Czynią to najpierw przez modlitwę, polecając Bogu intencje wskazane przez Ojca Świętego, zarówno stałe (prośba o pokój na świecie oraz o błogosławieństwo dla rodzin) czy wskazane na dany miesiąc (papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy), jak i te związane z ważnymi wydarzeniami dziejącymi się w świecie. Swoją modlitwą ogarniają oni również intencje polecone przez biskupów i duszpasterzy, a także inne intencje bliskie ich sercu.

Szczególnym zadaniem apostolskim podejmowanym przez Żywy Różaniec, zgodnie ze wskazaniem założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot, jest troska o wsparcie misyjnego dzieła Kościoła. Wraz z modlitwą członkowie Żywego Różańca składają ofiarę na cele misyjne.


W intencji Członków Róż Różańcowych odprawiana jest Msza Święta w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8:00.

Obecnie w Parafii istnieje 17 róż w tym 3 męskie do których należy 374 członków/członkiń

Osoby, które chciałyby dołączyć do wspólnoty Żywego Różańca i mieć udział w nadprzyrodzonych laskach wynikających z odmawiania Różańca we wspólnocie, mogą kontaktować się z ks. Proboszczem.

Aktualności oraz ważne informacje dotyczące żywego różańca w Archidiecezji Katowickiej można znaleźć na stronie internetowej https://www.rozaniec.katowice.pl/