Franciszkański Zakon Świeckich


Kim są ci ludzie, jak żyją, jaką prowadzą działalność w życiu osobistym i w życiu Kościoła? Odpowiedź znajdziesz poznając duchowość św. Franciszka. Urodził się w Asyżu, we Włoszech, w bogatej rodzinie. W młodości szalał w zabawach i marnował pieniądze ojca. Mając około 20 lat „coś pękło” w jego sercu. Udał się za miasto do kościółka św. Damiana. Było pusto i cicho. Podszedł do ołtarza, popatrzył na krzyż Chrystusowy i usłyszał słowa: „Franciszku, idź odbuduj mój Kościół”. Zaczyna odnawiać i zniszczony kościółek. Serce mówi mu – Franciszku, chyba nie to chodzi! Zrozumiał, że Kościół Jezusa zbudowany jest z żywych kamieni, z ludzi. Rozpoczął odbudowę życia od siebie. Jako boską „zaprawę” bierze Ewangelie i zmienia on swe życie zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Od papieża Innocentego III otrzymuje błogosławieństwo.


Św. Franciszek z Asyżu pozostawił po sobie Kościołowi trzy zakony: I. Braci Mniejszych (Franciszkanie), II. Ubogie Panie (Klaryski) oraz III. Braci i Siostry od Pokuty (Tercjarze). Ci ostatni założeni w 1221 roku byli najczęściej ludźmi świeckimi, pragnącymi rozpalić w swych rodzinach, środowisku i społeczeństwie miłość franciszkańską. Reguła Franciszkańskiego zakonu świeckich nie zobowiązuje do wyjątkowych praktyk, ani spełniania wielkich dzieł, ale jest nieocenioną pomocą w uświęceniu osobistym. Należąc do Trzeciego Zakonu mamy z franciszkańską prostotą wypełniać Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa zgodnie ze swym powołaniem świeckim lub konsekrowanym. Sposób życia franciszkanów świeckich ma rozniecać ogień miłości i cnót wszelkich w rodzinach.

Do FZŚ może być przyjęty każdy, kto:
– jest ochrzczony,
– jest katolikiem praktykującym,
– przyjął sakrament bierzmowania,
– ma ukończone 18 lat,
– żyje w związku sakramentalnym lub samotnie (może należeć również osoba duchowna).

Ponadto powinno się żyć w łączności z Kościołem, mieć dobra opinię moralną i okazywać oznaki powołania.

Do tej wspólnoty wstępowali królowie, papieże, ludzie nauki i wielu ludzi, którzy mocno postanowili odnowić swe życie: Św. Ludwik, król Francji, Krzysztof Kolumb, papież Jan XXIII, Prymas kard. St. Wyszyński, bł. Aniela Salawa. Św. Franciszek był bliski papieżowi Janowi Pawłowi II.

Bracia i siostry z FZŚ pragną za św. Franciszkiem odnowić swoje życie przez kilkuletnią formację. Uczestniczą w sakramentach św., wsłuchują się w Ewangelię, poznają dzieła św. Franciszka, biorą udział w rekolekcjach. W ten sposób odnowieni pewnie idą za św. Franciszkiem,aby apostołować świadectwem życia wypełniając nauczanie Soboru: „świeccy pociągają do Kościoła ludzi, trzymających się z dala od niego, katechizują, oddają na usługę Kościoła swoją wiedzę fachową.” Ofiarowują modlitwę i cierpienia w intencjach parafii. Opiekują się chorymi i ubogimi. Mają stały program życia chrześcijańskiego opracowany w regule przez samego Założyciela. Formacja ciągła FZŚ jest drogą do świętości i oparta jest na trzech filarach: – Bogu serce – ludziom uśmiech – sobie krzyż.

Pan niech obdarzy was swoim pokojem” – to pozdrowienie nie było dla Franciszka tylko formalnością. Życzył innym Bożego Pokoju, troszcząc się przede wszystkim o życie w serdecznej więzi z Bogiem i wprowadzaniem pokoju między ludzi. Bracia i siostry FZŚ, podejmują różne zadania społeczne na rzecz pokoju i ochrony przyrody, zwłaszcza od czasu, kiedy to Jan Pawełs II w 1986 r. zapoczątkował wspólne spotkania różnych religii na rzecz pokoju w świecie w Asyżu.

Prośmy Boga słowami św. Franciszka:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Franciszkański Zakon Świeckich w naszej parafii istnieje przeszło 80 lat.. Jest najstarszą grupą religijną naszej parafii. Obecnie wspólnie spotykamy się na miesięcznych zgromadzeniach. W czasie tych spotkań wspólnie modlimy się, śpiewamy oraz pogłębiamy naszą duchowość franciszkańską przez wykłady i czytanie odpowiednich artykułów. Na nasze spotkania przychodzi ks. Proboszcz Henryk Aleksa, który jest naszym opiekunem i asystentem duchowym. Głosi nam słowo Boże z naukami i udziela nam błogosławieństwa.

W ciągu roku jeździmy cztery razy do Panewnik na dni skupienia wszystkich tercjarzy FZŚ: w Święto Matki Kościoła, na Odpust Porcjunkuli, w Święto św. Franciszka i na adorację Bożej Dzieciny. Mamy też dni skupienia w sekcjach w Pszczynie w parafii Wszystkich Świętych oraz w Imieliniu.Są jeszcze spotkania pielgrzymkowe: w maju w Turzy Śląskiej, a w lipcu w Częstochowie. Chętni mogą pojechać na rekolekcje zamknięte dla FZŚ (terminy i miejsca zamieszczone są w gazetce parafialnej).

Naszą duchowość franciszkańską pogłębiamy też przez czytanie kwartalnika FZŚ „Pokój i Dobro”.

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka, żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej i by razem z nami głosili współczesnemu światu przesłanie Pokoju i Dobra.

Nasze spotkania miesięczne odbywają się w I Niedziele miesiąca o godz. 14:30 w Domu Katechetycznym lub kościele.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokój i Dobro
s. Anna

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKI (FZŚ) W INTERNECIE
Na stronie internetowej fzspolska.pl można znaleźć ważne informacje dotyczące struktury FZŚ w Polsce, Regułę FZŚ oraz najważniejsze pisma św. Franciszka i św. Klary.

Natomiast na stronie fzskatowice.pl można znaleźć aktualności z naszego Regionu Katowickiego, przeczytać życiorysy świętych franciszkańskich, a także (w formie elektronicznej) kwartalnik „Pokój i Dobro”.

Zapraszamy do odwiedzania tych stron.