COVID-19

Biskupi proszą o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.
W naszym kościele może przebywać jednocześnie 20 osób:
– 1 osoba w co drugiej ławce,
– 2 osoby w kaplicy,
– 5 osób na chórze.

Obowiązują maseczki zakrywające usta i nos!

Informacja z ogłoszeń parafialnych – z dnia 27.03.2021